Er du vores nye præst?

Om stillingen

Roskilde Vineyard søger en engageret og passioneret ledende præst, der kan være med til at lede
kirken ind i den ny fase. Som ledende præst vil du være en kerneperson ift. den daglige drift, ledelse
og retning, og du vil være med til at forme kirkens kultur, værdier og liv på en afgørende måde.

Om kirken

Roskilde Vineyard har eksisteret siden 2002 og blev plantet ud fra ønsket og drømmen om at være en relevant og inspirerende kirke i byen. Vi er en evangelikal kirke med højt til loftet og med fokus på en kom-som-du-er kultur. Vi har vægt på tilbedelse og en åndelig forventning om at Gud er nær og møder os, når vi samles til gudstjeneste eller andre aktiviteter. Vi har et stort hjerte for mennesker, og for at være, vokse og virke i Roskilde.

Kirken består af knap 50 voksne og 30 børn. Vi har pt. ikke vores egen bygning, men er på udkig efter egnede faciliteter. I ugens løb mødes vi rundt omkring i hjemmene.

Kirken ledes af et Lederteam, og derudover er der en række frivillige og ledere engageret i B&Uarbejde, lovsang, aktiviteter, events og socialt arbejde. Vi drømmer om at kirken i samarbejde med en ny præst kan gå ind i en ny vækstsæson, og i dén proces er der behov for, at vi alle er med og giver en hånd med, hvor vi kan.

Præstens ansvarsområder

Som ledende præst i Roskilde Vineyard vil dit ansvar være:
– Daglig ansvarlig ledelse, der i samarbejde med frivillige planlægger og koordinerer ugentlige aktiviteter, B&U-arbejde, missionalt arbejde og udvikler nye events og arrangementer
– At indgå i kirkens lederteam, som du refererer til.
– At være pastoral, hvilket indbefatter: forkyndelse, at afholde sjælesorgssamtaler, kristendomsklasse (forberedelse til ungdomsvelsignelse), barnevelsignelser, vielser mv.
– At være tilgængelig lokalt, være fleksibel ift. møder og aktiviteter og være kirkens ansigt udadtil i lokalsamfundet samt i økumenisk arbejde
– At være medansvarlig for kirkens kultur, værdier og retning og videreudvikling af disse.
– At repræsentere Roskilde Vineyard og indgå i lederteamet i Vineyard Danmarks ledelse
– At deltage i Vineyard Danmarks årlige Summercamp samt Summit

Vi søger

Vi søger en præst, der har:
– Teologisk kundskab og praktisk erfaring med ledelse af frivillige
– Evne til at arbejde i teams
– Inkluderende og åben personlighed
– Erfaring med administrativt arbejde (eller villighed til at oparbejde en sådan)
– Hovedet koldt, hjertet varmt og en inspirerende forkyndelse
– Respekt og forståelse for Vineyardkultur og evne til at videreføre denne.
– Evne til at tænke nyt og komme på kreative idéer til nye initiativer, arrangementer og events, både internt og eksternt
– Evne til at følge op på og rejse nye frivillige og ledere
– Kald og lyst til at lede kirken ind i den næste fase

Vi tilbyder

– Mulighed for minimum 30 timer ugentligt
– Løn i henhold til Vineyard Danmarks løntabel
– En spændende og udfordrende arbejdsplads med mulighed for personlig udvikling
– En aktiv kirke med frivillige, der brænder for kirken i byen
– Start pr. 1. august (eller snarest derefter)

Kontakt os

Hvis ovenstående har vakt din interesse, så tøv ikke med at kontakte os. Send en motiveret ansøgning med dit CV til roskilde@vineyard.dk

Ved spørgsmål kontaktes Flemming Strandqvist på mobil 29 60 34 54
eller Britta Strandqvist på mobil 29 60 73 38

Ansøgningsfrist: 31. juli
Samtaler vil blive holdt løbende

Go top